Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

 
 

Od 3 listopada do 4 grudnia 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radomyślu Wielkim 


zawiesza bezpośrednią obsługę klienta

 

 

sprawy załatwiane są w następujący sposób:

- telefonicznie, mailowo pod adresem:  gops@gops.radomyslwielki.pl  i poprzez platformę e-PUAP  z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do urzędu, 

- poprzez wrzucenie przesyłki do skrzynki umieszczonej w pobliżu wejścia do budynku,

- kontakt osobisty w urzędzie możliwy jest jedynie w sprawach pilnych, których nie można załatwić telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem.

 

Wykaz telefonów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim:

    Dyrektor GOPS – 14 681 14 22

    Z-ca Dyrektora, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc społeczna – 14 686 50 77

    Pracownicy socjalni – 14 681 97 22

    Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – 14 682 99 75

    oraz drogą elektroniczną:  gops@gops.radomyslwielki.pl

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z dnia 2 listopada 2020 r. poz. 1931).


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja o udzielanym telefonicznym wsparciu psychologicznym  w PCPR w Mielcu wraz z numerami telefonów

---------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

W związku z intensywnymi, długotrwałymi opadami deszczu proszę o niezwłoczne dokonanie zgłoszeń szkód, które powstały w wyniku wystąpienia podtopienia lub zalania, w budynkach gospodarstwa domowego. Informacje o szkodach należy przekazać telefonicznie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radomyśl Wielki

tel. 14 68 11 422  lub  14 68 19 722


W związku z intensywnymi i długotrwałymi opadami deszczu podaje się numer telefonu w sprawie zgłoszeń o szkodach powstałych w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku nawalnego deszczu:

Urząd Miejski – 14 680 70 59


_____________ * * * _______________

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim

_____________ * * * _______________

    "Człowiek jest dobry.
      Kto twierdzi odwrotnie na pewno
      nie ma wyobrażenia o ludzkich
      możliwościach"


Władysław Grzeszczyk

Zadania z zakresu pomocy społecznej w Gminie Radomyśl Wielki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 
 
Copyright 2008 © All Rights Reserved Piotr Florek

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego