Programy dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych 
 

Listopad '2020Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze!
Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do naszego Ośrodka. Skontaktujemy się  z Tobą  i ustalimy, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc

Na czym polega program?
Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, odebranie leków z apteki Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

Jak długo realizowany jest program?
Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

Kto realizuje program w Radomyślu Wielkim?
Za realizację programu w Radomyślu Wielkim odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.

Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej sytuacji dokona Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim.
Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustalane są indywidualnie podczas pierwszego kontaktu z Tobą. Pomoc w postaci usług, są nieodpłatne.

Zgłaszanie potrzeb Seniora

KROK 1

 • Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pracownik poda numer zgłoszenia. Pamiętaj o zapisaniu numeru nr zgłoszenia.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do nas 14 681 14 22.

KROK 3

 • Przychodzi do Ciebie osoba, która została wyznaczona do pomocy. W celu weryfikacji poda swoje imię i nazwisko oraz Twój indywidualny nr zgłoszenia, który został podany w trakcie rozmowy z pracownikiem GOPS. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustalane są indywidualnie, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Kto do mnie przyjdzie, by pomóc ?
Zakupy oraz usługi są realizowane przez pracowników GOPS Radomyśl Wielki. Szczegółowe informacje zostaną podane przez telefon w trakcie weryfikacji zgłoszenia przez GOPS Radomyśl Wielki.

Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie ?
Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań oraz indywidualnych potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 3 listopada do 4 grudnia 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radomyślu Wielkim 


zawiesza bezpośrednią obsługę klienta

  

sprawy załatwiane są w następujący sposób:

- telefonicznie, mailowo pod adresem:  gops@gops.radomyslwielki.pl  i poprzez platformę e-PUAP  z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do urzędu, 

- poprzez wrzucenie przesyłki do skrzynki umieszczonej w pobliżu wejścia do budynku,

- kontakt osobisty w urzędzie możliwy jest jedynie w sprawach pilnych, których nie można załatwić telefonicznie po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem.

 

Wykaz telefonów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim:

Dyrektor GOPS – 14 681 14 22

Z-ca Dyrektora, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
pomoc społeczna – 14 686 50 77

Pracownicy socjalni – 14 681 97 22
Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych – 14 682 99 75

oraz drogą elektroniczną:  gops@gops.radomyslwielki.pl

Za utrudnienia przepraszamy.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z dnia 2 listopada 2020 r. poz. 1931).
Październik '2020

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2020 rokuSzczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Luty '2020

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2020 roku
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Styczeń
'2020

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2020 roku
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<

........................................

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2020 roku
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Listopad '2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2019 roku
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<

Październik '2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim. Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<

Wrzesień '2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim. Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<

Sierpień '2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2019 rokuSzczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Luty '2019

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2019 rokuSzczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Grudzień '2018


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2019 rokuSzczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<Maj ' 2018

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grudzień '2017


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2018 rokuSzczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<Wrzesień '2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2017 rokuSzczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<Marzec '2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2017 rokuSzczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grudzień '2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w 2017 rokuSzczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<Listopad '2016

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze w GOPS Radomyśl Wielki
Informacja

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim

Ogłoszenie listy kandydatów.pdfPaździernik '2016

1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. świadczeń wychowawczych i księgowości GOPS Radomyśl Wielki

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Regulamin naboru


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. świadczeń wychowawczych, rodzinnych, z zakresu pomocy materialnej dla uczniów oraz świadczeń z pomocy społecznej w GOPS Radomyśl Wielki

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o naborze
Kwestionariusz osobowy
Regulamin naboru


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Styczeń '2016

Znak sprawy: GOPS.271.1.2016                                                                 Radomyśl Wielki, dnia  28.01.2016 r.

           

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych              (Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 907 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Radomyśl Wielki
w roku 2016 część 1

wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki

UZASADNIENIE

I. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Radomyśl Wielki w roku 2016 część 1 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 P.z.p. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny – 68%, doświadczenie 30% oraz termin płatności - 2%.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło jedna oferta złożona przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena oferty brutto PLN:

Punktacja – kryterium cena

Doświadczenie

Punktacja – kryterium doświadczenie

Termin płatności

Punktacja – kryterium termin płatności

Łączna liczba punktów

1

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, Dulcza Mala 40,
39-310 Radomyśl Wielki

112 056,00

68

8 pracowników

24

30 dni

2

94

 

Wybrana oferta spełnia warunki określone w treści SIWZ.

 

III. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza w terminie nie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (przesłano faksem lub e-mailem).

Bożena Zaskalska

Kierownik GOPS Radomyśl Wielki

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radomyśl Wielki: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Radomyśl Wielki w roku 2016 część 1
Numer ogłoszenia: 5559 - 2016; data zamieszczenia w BZP: 15.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Rynek 32, 33-225 Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie, tel. 14 6811422, faks 14 6865074.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Radomyśl Wielki w roku 2016 część 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Radomyśl Wielki w roku 2016 część 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr. 189, poz. 1598 z późn.zm.), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikające z rodzaju ich schorzenia, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia i obejmować: 1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji, b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, w wypełnieniu dokumentów urzędowych, d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe; 2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.): a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 4) pomoc mieszkaniowa, w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 5)zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011, Nr 231, poz. 1375, ze zm.). Wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie indywidualnych decyzji wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, a także dokumentacji medycznej przekazanej Wykonawcy po podpisaniu umowy. Szacunkowa liczba klientów, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od 15 luty 2016 roku do 30 września 2016 r. wynosi około 11 osób, w tym 11 dzieci do ukończenia 18 roku życia. Natomiast szacunkowa liczba przewidzianych do zrealizowania godzin wynosi około 4669 dla dzieci. Z uwagi na fakt, że wszystkie osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi uczęszczają do przedszkoli lub szkół, świadczenie przedmiotowych usług w okresie szkolnym będzie mogło odbywać się wyłącznie w godzinach popołudniowych. Wymagania wobec kadry świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia co najmniej 10 osób posiadających kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że dla jednego klienta może być wymagane świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez 2 osoby ze względu na specyfikę schorzenia i wskazania lekarskie. Przez odpowiednią ilość osób (co najmniej 10 osób) posiadających kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) należy rozumieć taką liczbę osób, która pozwoli na zapewnienie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla co najmniej 11 osób w godzinach popołudniowych ze względu na to, że osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi uczęszczają do przedszkoli i szkół a także taką liczbę osób, która pozwoli na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u jednego klienta przez 2 osoby ze względu na specyfikę schorzenia i wskazania lekarskie. 2) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: a) szpitalu psychiatrycznym, b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, e) zakładzie rehabilitacji, f) innej jednostce niż wymienione w ppkt a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi; W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje; 3) osoby wymienione w pkt 1 muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, staż i doświadczenie tych osób zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę usługi, którą cechuje zmienność potrzeb podopiecznych z uwagi na zmieniający się stan zdrowia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa. Zamawiający udostępnia w załączniku nr 8 do niniejszej SIWZ Zarządzenie Nr 181/2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i wykonywaniu przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających udzielonych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), których wartość nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 3 000,00 PLN.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: a)wykonał co najmniej 1 usługę (1 usługa rozumiana jako 1 zrealizowana umowa) polegającą na zorganizowaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie lub b)wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na zorganizowaniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz co najmniej 10 osób miesięcznie i co najmniej 600 godzin miesięcznie przez min. pół roku w tzw. ciągu wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie lub c)realizował co najmniej 1 zadanie publiczne z zakresu terapii, leczenia i rozwoju dzieci autystycznych lub dorosłych z zaburzeniami psychicznymi dla min. 10 osób wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli Wykonawca dołączy do oferty: a)wykaz osób, w którym wykaże, że dysponuje nie mniej niż 10 osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, spełniające kwalifikacje wynikające z §3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.) oraz oświadczenie Wykonawcy, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 6).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń dotyczy tylko usług na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: 1 usługę (1 usługa rozumiana jako 1 zrealizowana umowa) polegającą na zorganizowaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) lub 1 usługę polegającą na zorganizowaniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz co najmniej 10 osób miesięcznie i co najmniej 600 godzin miesięcznie przez min. pół roku w tzw. ciągu lub 1 zadanie publiczne z zakresu terapii, leczenia i rozwoju dzieci autystycznych lub dorosłych z zaburzeniami psychicznymi dla min. 10 osób.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do siwz).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

·         1 - Cena - 68

·         2 - Doświadczenie - 30

·         3 - Termin płatności - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega, że w przypadku zmiany osoby świadczącej usługi, zastępująca osoba musi posiadać równorzędne kwalifikacje lub wyższe.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops.radomyslwielki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim ul. Rynek 32 39-310 Radomyśl Wielki, w pok. nr 9 na I piętrze..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim ul. Rynek 32 39-310 Radomyśl Wielki, w pok. nr 9 na I piętrze..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania SIWZ <<pobierz>>

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Zaskalska---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Znak sprawy: GOPS.271.1.2015                                                    Radomyśl Wielki, dnia  13.01.2016r.      

ZAWIADOMIENIE

O unieważnieniu przetargu nieograniczonego

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Radomyśl Wielki w roku 2016 część 1

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy PZP

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Wykonawca MENTOR OŚRODEK SZKOLENIA KADR, organ prowadzący: CE LINGUA SP. Z O.O., Al. Niepodległości 72, 35-303 Rzeszów, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza złożył oświadczenie o odstąpieniu od zawarcia umowy.

Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, ponieważ wykluczył drugiego Wykonawcę - Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki-  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 24b ust. 3 ustawy Pzp oraz nie spełnienia warunków określonych w pkt 5.1.5 i pkt 6.4 SIWZ, a jego ofertę uznano za odrzuconą.

W związku z brakiem oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie.

 

Bożena Zaskalska
Kierownik GOPS Radomyśl Wielki


Grudzień '2015


Znak sprawy: GOPS.271.1.2015                                                                 Radomyśl Wielki, dnia  29.12.2015 r.

           

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych              (Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 907 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Radomyśl Wielki w roku 2016 część 1

wybrano jako najkorzystniejszą - ofertę nr 1 złożoną przez firmę: Mentor Ośrodek Szkolenia Kadr, Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o., Al. Niepodległości 72, 35-303 Rzeszów

UZASADNIENIE

I. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Radomyśl Wielki w roku 2016 część 1 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. art. 10 ust. 1 P.z.p. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie przyjętych kryteriów: ceny – 98% oraz termin płatności - 2%.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło dwie oferty złożone przez:

Nr

oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena oferty brutto PLN:

Punktacja – kryterium cena

Termin płatności

Punktacja – kryterium termin płatności

Łączna liczba punktów

 

1

Mentor Ośrodek Szkolenia Kadr, Organ prowadzący: CE LINGUA Sp. z o.o., Al. Niepodległości 72, 35-303 Rzeszów

96 465,60

98

30 dni

2

100

2

Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, Dulcza Mala 40,
39-310 Radomyśl Wielki

112 056,00

 

30 dni

 

Wykluczony

 

II. Zamawiający wykluczył firmę Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, Dulcza Mała 40, 39-310 Radomyśl Wielki z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie  art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 24b ust. 3 ustawy Pzp oraz nie spełnienia warunków określonych w pkt 5.1.5 i pkt 6.4 SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne- Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, tj.:

-       opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50.000,00 zł,

Wykonawca nie wyjaśnił niezgodności pomiędzy wykazem usług a Oświadczeniem Dyrektora placówki w zakresie wymiaru ilości godzin wykonanej usługi.

Nie uzupełnił informacji w zakresie art. 26 ust. 2b Pzp dotyczącej „grupy kapitałowej”.

 

W związku z powyższym Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego  w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i został Wykluczony z postępowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

III. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza w terminie nie krótszym niż 5 dni licząc od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, ponieważ zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (przesłano faksem lub e-mailem).

 

Bożena Zaskalska

Kierownik GOPS Radomyśl Wielki

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2015 r. (Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim będzie nieczynny.

Dzień wolny w czwartek 24 grudnia br. został wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Radomyśla Wielkiego, na podstawie art. 130 §2 Kodeksu pracy w zamian za święto ustawowo wolne przypadające w sobotę, 26 grudnia br.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radomyśl Wielki: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Radomyśl Wielki w roku 2016 część 1

Numer ogłoszenia: 335226 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 08.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Rynek 32, 33-225 Radomyśl Wielki, woj. podkarpackie, tel. 14 6811422, faks 14 6865074.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Radomyśl Wielki w roku 2016 część 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Radomyśl Wielki w roku 2016 część 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim w miejscu zamieszkania tych osób w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i świąt. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr. 189, poz. 1598 z późn.zm.), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikające z rodzaju ich schorzenia, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia i obejmować: 1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji, b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, w wypełnieniu dokumentów urzędowych, d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe; 2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.): a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 4) pomoc mieszkaniowa, w tym: a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011, Nr 231, poz. 1375, ze zm.). Wykonawca świadczyć będzie usługi na podstawie indywidualnych decyzji wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, a także dokumentacji medycznej przekazanej Wykonawcy po podpisaniu umowy. Szacunkowa liczba klientów, dla których świadczone będą specjalistyczne usługi opiekuńcze w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 r. wynosi około 11 osób, w tym 11 dzieci do ukończenia 18 roku życia. Natomiast szacunkowa liczba przewidzianych do zrealizowania godzin wynosi około 4872 dla dzieci. Z uwagi na fakt, że wszystkie osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi uczęszczają do przedszkoli lub szkół, świadczenie przedmiotowych usług w okresie szkolnym będzie mogło odbywać się tylko w godzinach popołudniowych. Wymagania wobec kadry świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze: 1) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do zapewnienia co najmniej 10 osób posiadających kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że dla jednego klienta może być wymagane świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez 2 osoby ze względu na specyfikę schorzenia i wskazania lekarskie. Przez odpowiednią ilość osób (co najmniej 10 osób) posiadających kwalifikacje do wykonywania usług opiekuńczych u osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) należy rozumieć taką liczbę osób, która pozwoli na zapewnienie wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla co najmniej 11 osób w godzinach popołudniowych ze względu na to, że osoby objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi uczęszczają do przedszkoli i szkół a także taką liczbę osób, która pozwoli na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych u jednego klienta przez 2 osoby ze względu na specyfikę schorzenia i wskazania lekarskie. 2) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: a) szpitalu psychiatrycznym, b) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, c) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, d) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, e) zakładzie rehabilitacji, f) innej jednostce niż wymienione w ppkt a-e, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi; W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje; 3) osoby wymienione w pkt 1 muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób przewidzianych do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, staż i doświadczenie tych osób zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może ulec zmianie w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia ze względu na specyfikę usługi, którą cechuje zmienność potrzeb podopiecznych z uwagi na zmieniający się stan zdrowia. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zakresie usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa. Zamawiający udostępnia w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ Zarządzenie Nr 181/2014 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań pomocy społecznej zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i wykonywaniu przedmiotu zamówienia..

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających udzielonych w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), których wartość nie przekroczy 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a) wykonał co najmniej 1 usługę (1 usługa rozumiana jako 1 zrealizowana umowa) polegającą na zorganizowaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie lub b) wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na zorganizowaniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz co najmniej 10 osób miesięcznie i co najmniej 600 godzin miesięcznie przez min. pół roku w tzw. ciągu wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie lub c) realizował co najmniej 1 zadanie publiczne z zakresu terapii, leczenia i rozwoju dzieci autystycznych lub dorosłych z zaburzeniami psychicznymi dla min. 10 osób wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Zamawiający uzna, że warunek ten jest spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże: 1) że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); 2) złoży oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń dotyczy tylko usług na potwierdzenie spełniania warunku w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: 1 usługę (1 usługa rozumiana jako 1 zrealizowana umowa) polegającą na zorganizowaniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) lub 1 usługę polegającą na zorganizowaniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz co najmniej 10 osób miesięcznie i co najmniej 600 godzin miesięcznie przez min. pół roku w tzw. ciągu lub 1 zadanie publiczne z zakresu terapii, leczenia i rozwoju dzieci autystycznych lub dorosłych z zaburzeniami psychicznymi dla min. 10 osób.;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - Termin płatności - 2

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops.radomyslwielki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w pok. nr 9 na I piętrze..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w pok. nr 9 na I piętrze..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Do pobrania SIWZ <<pobierz>>

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Zaskalska       

Wrzesień '2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim prosi o zgłaszanie się osób chętnych na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych (Osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze u dzieci chorych na autyzm będzie zobowiązana do wykonywania zadań z zakresu oligofrenopedagogiki, w miejscu zamieszkania dziecka wskazanym przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ilości godzin ustalonych przez zalecenia lekarskie:
- nie mniej niż 15 godzin tygodniowo, miejsce świadczenia usług – Janowiec (1 dziecko),
- nie mniej niż 15 godzin tygodniowo, miejsce świadczenia usług – Radomyśl Wielki (2 dzieci)
Osoba świadcząca usługi ma legitymować się wykształceniem wyższym z zakresu oligofrenopedagogiki. Szczegółowych informacji udziela Kierownik GOPS w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 (pokój nr 9) lub pod nr tel. 146811422.Sierpień '2015


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na realizację zadań: wyjazd edukacyjno-integracyjno-kulturalny dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. 
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<Lipiec '2015

Czerwiec '2015

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na realizację zadań: opieka nad dziećmi uczestników projektu w czasie trwania zajęć dla rodziców w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. 
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Maj '2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na realizację zadań: Szkoła dla rodziców z elementami gospodarowania budżetem domowym, Trening motywacyjny - Moje mocne strony, Indywidualne poradnictwo prawne, Indywidualne spotkania z brokerem edukacyjnym, Zajęcia z animatorem lokalnym w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. 
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grudzień '2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na 

obsługę cateringową spotkania informacyjno - edukacyjnego dla działaczy samorządowych.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Październik '2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczychSzczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<Sierpień '2014
Lipiec '2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na realizację zadań: wyjazd edukacyjno-integracyjno-kulturalny dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Czerwiec '2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na realizację zadań: opieka nad dziećmi uczestników projektu w czasie trwania zajęć dla rodziców w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<

Kwiecień '2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczychSzczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marzec '2014

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na realizację zadań: Szkoła dla rodziców z elementami gospodarowania budżetem domowym, Trening motywacyjny - Moje mocne strony, Indywidualne poradnictwo prawne, Indywidualne spotkania z brokerem edukacyjnym, Zajęcia z animatorem lokalnym w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<

Styczeń '2014

PROTOKÓŁ  Z WYBORU KANDYDATA
NA STANOWISKO KOORDYNATOR PROJEKTU

Na stanowisko urzędnicze - inspektor wpłynęła 1 oferta:

- Pani Lucyna Guła, zam.  Radomyśl Wielki

Pani Lucyna Guła ukończyła zarządzanie i administrację publiczną oraz rachunkowość i zarządzanie finansami.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Pani Lucyna Guła spełnia wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Koordynatora Projektu, w związku z czym kandydatura Pani  Lucyny Guły została zaakceptowana pozytywnie.

____________________________________________________________________________________

Grudzień '2013

PROTOKÓŁ  Z WYBORU KANDYDATA
NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR

Na stanowisko urzędnicze - inspektor wpłynęło 2 oferty:

- Pani Dorota Drąg, zam. Radomyśl Wielki

- Pani Lucyna Guła, zam.  Radomyśl Wielki

Kandydatura Pani Doroty Drąg została zweryfikowana negatywnie z uwagi na niespełnienie niezbędnych wymagań, tj. brak co najmniej 2 lat doświadczenia zawodowego w pracy w administracji samorządowej (udokumentowanej świadectwem pracy).

Pani Lucyna Guła ukończyła zarządzanie i administrację publiczną oraz rachunkowość i zarządzanie finansami.

W dniu 16 grudnia 2013r. odbyła się rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w ogłoszeniu.

W rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczyli – Pani Agata Rolle – Główny Księgowy GOPS, Pani Anna Wdowiarz – konsultant prawny oraz Pan Krzysztof Mrozowski – koordynator merytoryczny.

Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że  na stanowisko urzędnicze-inspektor zostanie zatrudniona pani Lucyna Guła, która wykazała się wiedzą wymaganą w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora, a także predyspozycjami do wykonywania tego zawodu – otwartością, kreatywnością i szerokim spojrzeniem na pracę w administracji publicznej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA – DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  PONIŻEJ 14.000 EURO POD NAZWĄ „OBSŁUGA SPOTKANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO W DNIU 30 GRUDNIA 2013r.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim ogłasza nabór na wolne stanowisko 
koordynatora projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. Szczegóły do pobrania >>TUTAJ<<.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim ogłasza nabór na wolne stanowisko asystenta rodziny
. 
Szczegóły do pobrania >>TUTAJ<<.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na 
obsługę cateringową spotkania informacyjno-edukacyjnego dla działaczy samorządowych. Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<Listopad '2013


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor. Szczegóły do pobrania >>TUTAJ<<.


PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY na usługę transportową przewóz uczestników projektu w ramach działania środowiskowegoKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na 
usługę transportową przewóz uczestników projektu w ramach działania środowiskowego. Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<Sierpień '2013
Lipiec '2013

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na realizację zadań: wyjazd edukacyjno-integracyjno-kulturalny dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<
Czerwiec '2013


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na realizację zadań: opieka nad dziećmi uczestników projektu w czasie trwania zajęć dla rodziców w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na realizację zadań: Szkoła dla rodziców z elementami gospodarowania budżetem domowym, Trening motywacyjny - Moje mocne strony, Indywidualne poradnictwo prawne, Indywidualne spotkania z brokerem edukacyjnym, Zajęcia z animatorem lokalnym w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. 
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Maj '2013

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych. Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Marzec '2013

PROTOKÓŁ  Z WYBORU KANDYDATA NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Na stanowisko asystenta rodziny w związku z realizacją projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” wpłynęły 3 oferty:

- Pani Izabeli Cichoń, zam.  Żarówka 73

- Pani Marty Bartkowicz, zam. Dąbrówka Wisłocka 27

- Pani Angeliki Kieliś, zam. ul. Rynek 2, Radomyśl Wielki.

Kandydatura Pani Marty Bartkowicz zostawała zweryfikowana negatywnie, ze względu na brak ukończenia wymaganego przepisami prawa kierunku studiów. Kandydatka ukończyła pedagogikę specjalną, natomiast zgodnie z regulacjami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymogiem koniecznym jest ukończenie pedagogiki.

Pani Izabela Cichoń ukończyła pedagogikę ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i logopedia, Pani Angelika Kieliś ukończyła socjologię o specjalności pomoc społeczna i doradztwo zawodowe.

W dniu 11 marca obydwie kandydatki zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną przewidzianą w ogłoszeniu.

W rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczyły – Pani Bożena Zaskalska- Kierownik OPS, Pani Anna Wdowiarz – koordynator projektu systemowego, Pani Marta Rzeszutek – pracownik socjalny.

Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że  na stanowisko asystenta zostanie zatrudniona pani Angelika Kieliś, która wykazała się wiedzą dotyczącą zadań wykonywanych przez asystenta rodziny, a także predyspozycjami do wykonywania tego zawodu – otwartością, kreatywnością i szerokim spojrzeniem na pracę z rodziną.

Bożena Zaskalska
Kierownik GOPS
w Radomyślu WielkimLuty '2013
NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny, w wymiarze 3/4 etatu.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę, od 15.03.2013

WYMAGANIA:
Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887), tj.

1) posiada:

a)  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny  (DZ. U. z 2011 nr 272 poz. 1608) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną (zgodnie z programem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wskazanym w punkcie 1b), a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

Wymogi dodatkowe:

- prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem
- umiejętność pracy w zespole
- elastyczność
- otwartość na innych

Zadania asystenta rodziny będą w szczególności polegały na wsparciu i aktywizacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowaniu procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny oraz systematycznej,  indywidualnej pracy z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań m.in. poprzez:
- udzielanie  pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych i wychowawczych,
- wspieranie aktywności rodzin,
- udzielania wsparcia dzieciom,
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców,
- współpraca z pracownikami socjalnymi,
- współpraca z sądem, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz rodziny i dziecka,
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi o których mowa w ustawie  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)
- opracowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie pracy z rodziną

Wymagane dokumenty:

1.    list motywacyjny,
2.    życiorys (CV),
3.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
4.    kserokopia dowodu osobistego,
5.    kserokopię prawa jazdy kat. B
6.    oświadczenie o niekaralności  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
8.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
9.    oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
10. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
11. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

Dokumenty należy składać do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim do dnia 8 marca 2013 r. w godzinach 7.30– 15.30 osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 146811422.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Radomyślu Wielkim, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listopad '2012

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na obsługę cateringową spotkania działaczy samorządowych w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. 
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 EURO dotyczącego
: Kurs wizażu dla 4 uczestników projektu realizację usługi powierzono firmie WEKTOR CONSULTING, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec


Październik '2012

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu wizażu dla 4 uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<Sierpień '2012

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 EURO dotyczącego: Kurs operatora koparko ładowarki dla 3 uczestników projektu realizację usługi powierzono firmie OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO "EDUKATOR" Łukasz Rokosz, 39-200 Dębica, ul. Kościuszki 73.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 EURO dotyczącego
: Przewóz osób i rzeczy - kurs kwalifikacyjny realizację usługi powierzono firmie PRAWKO, Dorota Chmura, 39-200 Dębica, ul. Krakowska 28.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 EURO dotyczącego: Kurs Gastronomiczny realizację usługi powierzono firmie WEKTOR CONSULTING, ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 EURO dotyczącego: Kurs Florystyczny realizację usługi powierzonofirmie CREATOR Sp. z o.o. 20-006 Lublin, ul. Kołłątaja 5/3B

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 EURO dotyczącego: Kurs Sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej realizację usługi powierzono CREATOR Sp. z o.o. 20-006 Lublin, ul. Kołłątaja 5/3B

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim składa powtórne zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu operatora koparko ładowarki dla 3 uczestników projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki”. W wyniku przeprowadzenia poprzedniego postępowania nie wpłynęły żadne oferty.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<

Lipiec '2012

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" dotyczących przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<Maj '2012

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" dotyczących zakupu niszczarki wraz z dostawą.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 EURO dotyczącego: zakupu szaf metalowych wraz z dostawą, rozładunkiem i montażem realizację usługi powierzono LOBBY-MEBLE Sp. z o.o., 80-381 Gdańsk, ul. Doroszyńskiego 15, Oddział Kraków, 30-017 Kraków, ul.Racławicka 58W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 EURO dotyczącego
: wykonania materiałów promocyjnych realizację usługi powierzono Firmie Reklamowej ENEPI-MEDIA Dariusz Czernik, Dębica, ul. Energetyczna 12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" dotyczących
zakupu szaf metalowych.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Kwiecień '2012

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" dotyczących wykonania materiałów promocyjnych.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 EURO dotyczącego: Opieki nad dziećmi uczestników projektu realizację usług powierzono Stowarzyszeniu NASZA GMINA, Dulcza Mała 40.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 EURO dotyczącego
: Przeprowadzenia zajęć miękkich dla uczestników projektu realizację usług powierzono Pracowni Psychoedukacji SUSTINE Małgorzata Cwener-Drapała, Tarnów.

Świadczenie usług Asystenta Rodziny w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" powierzono Pani Joannie Machnik.Marzec '2012

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" dotyczących opieki nad dziećmi uczestników projektu.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<

---------------------------------------------------------------------------------------

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" dotyczących przeprowadzenia zajęć miękkich dla uczestników projektu.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<Luty '2012

Ogłoszenie o świadczenie usług asystenta rodzinnego w ramach projektu "Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki"
Pliki do pobrania

Styczeń'2012

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim, ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodzinnego, w wymiarze ½ etatu.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę, od 1.03.2012

WYMAGANIA:
Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887), tj.

1)posiada:

a)  wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny  (DZ. U. z 2011 nr 272 poz. 1608) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną( zgodnie z programem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej wskazanym w punkcie 1b), a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe 

Wymogi dodatkowe:

- prawo jazdy kat. B oraz dysponowanie samochodem

- umiejętność pracy w zespole

- elastyczność

- otwartość na innych

- ukończenie szkoleń z zakresu prowadzenia warsztatów dla rodziców 

Zadania asystenta rodzinnego będą w szczególności polegały na wsparciu i aktywizacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowaniu procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny oraz systematycznej,  indywidualnej pracy z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań m.in. poprzez:

- udzielanie  pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych i wychowawczych,

- wspieranie aktywności rodzin,

- udzielania wsparcia dzieciom,

- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców,

- prowadzenie zajęć grupowych z zakresu komunikacji, motywacji  oraz postaw rodzicielskich,

- współpraca z pracownikami socjalnymi,

- współpraca z sądem, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz rodziny i dziecka,

- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi o których mowa w ustawie  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

- opracowywanie niezbędnej dokumentacji w zakresie pracy z rodziną

Wymagane dokumenty:

1.    list motywacyjny,

2.    życiorys (CV),

3.    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

4.    kserokopia dowodu osobistego,

5.    kserokopię prawa jazdy kat. B

6.    oświadczenie o niekaralności  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,

8.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

9.    oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

10. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

11. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.

Dokumenty należy składać do Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim do dnia 15 lutego 2012 r. w godzinach 7.30– 15.30 osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (14) 6811422.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Radomyślu Wielkim, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

------------------------------------------------

W wyniku przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej 14.000 EURO dotyczącego wydruku ulotek i plakatów, uprzejmie informuję, że wykonanie zadania powierzone zostało firmie: ZET Jarosław Zybura , Firma Usługowo- Handlowa, ul. Krakowska 1, 39-200 Dębica. Wykonawca zaproponował najniższą cenę.

-----------------------------------------------------------------------

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadania w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" - Wydruk ulotek i plakatów.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grudzień '2011
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" dotyczących obsługi cateringowej spotkania podsumowująco – ewaluacyjnego dla uczestników projektu w dniu 15 grudnia 2011, oraz obsługi cateringowej spotkania promocyjnego dla działaczy samorządowych w dniu 28 grudnia  2011 r..
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Sierpień '2011
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" dotyczących przewozu Uczestniczek projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” oraz  dzieci  tych uczestniczek, w  czasie  ich  zorganizowanego wypoczynku wakacyjnego .
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Lipiec '2011
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" dotyczących pobytu grupy Uczestniczek projektu „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki” oraz  zapewnienie pobytu dzieci  tych uczestniczek, w  czasie  ich  zorganizowanegowypoczynku wakacyjnego .
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Maj '2011
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" dotyczących przeprowadzenia kursów zawodowych.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Kwiecień '2011
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" dotyczących wykonania materiałów promocyjnych.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Marzec '2011

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" dotyczących zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu (w trakcie zajęć dla rodziców) poprzez organizację zajęć muzycznych, plastycznych, ruchowych.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" dotyczących przeprowadzenia warsztatów dla rodziców, treningu motywacyjnego, treningu przygotowującego do rozmowy z pracodawcą, indywidualne doradztwo zawodowe.

Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim przedłuża termin do składania ofert na realizację zadania w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" -
Wykonywanie zadań asystenta rodzinnego
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Luty '2011

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadania w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" - Wykonywanie zadań asystenta rodzinnego
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<

Styczeń'2011

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim zaprasza do składania ofert na realizację zadania w ramach projektu systemowego pn. „Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki" - Wydruk ulotek i plakatów.
Szczegóły w zapytaniu ofertowym, które można pobrać >>TUTAJ<<


Archiwum ogłoszeń 2009-2010
 
 
Copyright 2008 © All Rights Reserved Piotr Florek

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego